#178 Ruimte

Ruimte lijkt een synoniem te zijn voor rust, niet om het een of ander, maar het leven is voor een groot deel ‘veel gedoe’. ‘Wise guys’ zeggen dan dat je deze poppenkast moet omarmen, daar geloof ik niet meer in. Ik ga volledig voor de totale weigering genoegen te nemen met minder dan mogelijk.

‘Leven met wat is’, dat is te makkelijk om waar te zijn. Dat willen we niet. We willen Kwatta, Bolletje, en als het even kan online een Porsche kopen in China voor een zesde van de dagprijs. Wij verlangen naar het pensioen van onze exen en hebben er geen probleem mee dit dubbel en dwars in te pikken. Kom maar op!

Wat kun je daar allemaal mee doen? Reisjes? Een nieuw apartement? Tuurlijk, kan allemaal. Het lost echter niks op, want rompslomp blijf je tegenkomen, wat je ook doet, waar je ook kijkt… al sluit je je 24 uur op in een damestoilet. Dat verandert niets aan radicale innerlijke afwijzing en dat maakt groei in wijsheid onmogelijk.

Wat is wijsheid? Redderen is verslavend. Het idee dat regelen voor mannen is en verzorgen voor vrouwen lijkt me nogal hardnekkig. Afgezien van het feit dat cliche’s een waarheid inhouden wil je in zo’n banaliteit niet ingebakerd gevonden worden. Ruimte, lucht, vrijheid – minder betutteling – uitzicht op alles, met succesgarantie.

Radicale afwijzing. Ik geef toe dat het onzin is als je het daarna niet waar weet te maken. In het domein van relaties heeft het soms zin je mild op te stellen. Mild als Salsa Mild. Niet te pittig. Pit verondersteld dat je verantwoordelijkheid neemt voor je wensen. Er achter gaat staan. Ze waarmaakt ook. Tot het gaatje gaat.

Ach, als ik meer rust in mijn lijf had ging ik skiën. Gewoon een kort weekje naar Zwitserland, al zou ik de nachttrein moeten nemen om de kosten laag te houden. Toch gaat dit nooit lukken, ik ben slecht in langlaufen. Een schnitzel is aan mij niet besteed. Ik houd niet van chaletteketet, jodelen, alpenstrudel of reutemeteut.


Room

Space seems to be synonymous with rest, not for one thing or another, but life is much of a hassle. ‘Wise guys’ then say that you should embrace this charade, I no longer believe in that. I’m all about the total, absolute refusal to settle for less than possible.

‘Living with what is’, that is too easy to be true. We don’t want that at all. We want to buy Chocolate, Porridge, and if possible online a Porsche in China for a sixth of the daily price. We long for the pension of our exes and have no problem taking this double and straight. Bring it on!

What can you do with all that? Trips? A new apartment? Sure, everything is possible. However, it doesn’t solve anything, because you keep encountering red tape, whatever you do, wherever you look… even if you lock yourself up in a ladies’ toilet for 24 hours. That does not change radical inner rejection and makes growth in wisdom impossible.

What is Wisdom? Rescue is addictive. The idea that arranging is for men and caring for women seems rather stubborn to me. Apart from the fact that clichés contain a truth, you do not want to be found swaddled in such banality. Space, air, freedom – less patronizing – a view of everything, with a guarantee of success.

Radical rejection. I admit it’s nonsense if you can’t prove it afterwards. In the realm of relationships, it sometimes makes sense to be lenient. Mild as Salsa Mild. Not too spicy. Because spicy assumes that you take responsibility for your wishes. Stands behind it. Also deliver. Until the hole goes.

Well, if I had more peace in my body I would go skiing. Just a short week to Switzerland, although I would have to take the night train to keep costs down. Still, this will never work, I’m bad at cross-country skiing. A schnitzel is not for me. I also don’t like chaletteketet, yodelling, alpine strudel or reutemeteut.


Advertisement

17 thoughts on “#178 Ruimte

 1. Helemaal gelijk met skiën. Lijkt me niet leuk. Koud en nat en gevaarlijk. Beter wandelen op het Pieterpad of zoiets 😉

  1. Zolang het maar geen gedoe geeft is alles goed, hè Helga. 😉

 2. josephineblom liked your post #178 Ruimte

 3. Heb je dan geen verlangens meer?

  1. Jawel, deze tekst is niets meer of minder dan een persiflage. Op al die verlangens. Leuk om mee te spelen als literair grapje.

 4. GEWELDIG ❣️❣️❣️❣️
  Ik ga nog ff redderen om het voor morgen en de rest te laten 😂.
  Heerlijk beVRIJdend jouw schrijven. 🥳🥳🥳

  1. Mooi om te horen Joke 😉❤️👍😊👌🏻

 5. Dus geen 🥂👏💃💃🕺?

  1. Zeg nooit nooit 😉❤️👍😊👌🏻

 6. Sabine Verburg liked your post #178 Ruimte.

 7. Petra Maartense vind dit leuk.

  1. Dankjewel Petra, leuk! ❤️👍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close