#221 Wildebus

Wel eens een Rondrit gemaakt, welke was het meest bijzonder? Ja, en op verschillende locaties. Amerika, Canada, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Madeira, Egypte en Tunesië. Lastig om te bepalen welke het meest bijzonder was. Vooral omdat het totaal andere locaties en atmosferen zijn.

Een rondrit die me is bijgebleven, omdat hij indringend was, is de rit van Sousse naar Kairouan, of eigenlijk andersom. Kairouan (Tunesië) heeft de grootste Moskee van Noord-Afrika, bestaat al sinds 670. Op zich al bijzonder, maar de reis zelf is opzienbarend, omdat je voor een groot deel door de woestijn gaat met de bus.

Vooral de terugreis staat me bij. Lide en ik waren helemaal alleen in een 27 meter lange dubbelgelede bus. Het was de laatste rit van die dag. Zo’n voertuig bestaat uit drie delen en heeft twee vouwbalgen. De chauffeur had zin om naar huis te komen. Ik weet niet hoe hard hij reed, tussen de 75 en de 100 km per uur?

Helemaal achterin zit je dan het best, want relatief rustig. De chauffeur zat te praten met een collega die naast hem stond op de plek van de kaartjesautomaat. Een rit van anderhalf uur, terwijl de radio de voetbalwedstrijd Sousse tegen Sfax van een actueel verslag voorzag, daarmee het geluid van de gierende motor overstemde.

De radioboodschap verstonden wij niet, het gaf wel couleur locale, in combinatie met het landschap, de snelheid van de wild zwenkende bus en andere indrukken. Bijvoorbeeld de man in Djellaba die nog net op tijd voor het avondgebed bij de Moskee arriveerde op zijn Mobylette en snel het gebouw in ging met zijn helm op.

Als meisje met rood haar had Lide bekijks in Arabische landen. Ze zijn daar gek op rood haar, ook de vrouwen. Op de luchthaven kwam een man naar mij toe met de vraag of ik haar wilde verkopen. Op mijn tegenvraag wat daar tegenover stond zei hij zonder blikken of blozen: 33 kamelen. Ach, zo wordt je op een idee gebracht.


The Wild Bus

Have you ever taken a road trip, which one was the most special? Yes, and in different locations. America, Canada, Germany, Italy, Spain, Portugal, Madeira, Egypt and Tunisia. Difficult to determine which was the most special. Mainly because of completely different locations and atmospheres.

A road trip that has stuck with me because it was poignant is the drive from Sousse to Kairouan, or rather the other way around. Kairouan (Tunisia) has the largest mosque in North Africa, has existed since 670. In itself, it is special, but the journey itself is remarkable, because you go through the desert for a large part by bus.

I especially like the return journey. Lide and I were all alone in a 27 meter bi-articulated bus. It was the last ride of the day. Such a vehicle consists of three parts and has two bellows. The driver felt like coming home. I don’t know how fast he drove, certainly between 75 and 100 km per hour.

At the very back you are best, because relatively quiet. The driver was talking to a colleague who was standing next to him at the ticket machine. An hour and a half ride, while the radio provided the Sousse vs. Sfax football match with an up-to-date report, drowning out the sound of the screeching engine.

We did not understand the radio message, but it did provide local colour, in combination with the landscape, the speed of the wildly swerving bus and other impressions: the man in Djellaba who arrived at the Mosque just in time for evening prayers on his Mobylette and quickly entered the building wearing his helmet.

As a girl with red hair, Lide attracted attention in Arab countries. They love red hair there, including the women. At the airport a man approached me and asked if I wanted to sell her. When I asked what was in return, he said without batting an eyelid: 33 camels. Oh, that’s how you get an idea.


Advertisement

24 thoughts on “#221 Wildebus

 1. Mooi verhaal Huub.

 2. Mooi verhaal!

 3. Stan Lenssen liked your post #221 Wildebus.

 4. Leon van Bokhorst April 24, 2023 — 6:27 am

  Inspiratie op de vroege morgen 🐸

 5. Hahaha dat had ook een bijzondere carrière switch kunnen zijn. Had je wel gestaan hoor een jurk en een doek om je hoofd.

 6. Peter Trouwborst April 24, 2023 — 9:42 am

  Mooi 🙂 verhaal

 7. Leuk hoor.

  1. Ach, zo wordt je op een idee gebracht.

   1. Had je haar willen missen? 33 Kamelen is best wel een hoge waarde daar.

    1. Nee, zeker niet, maar iedere Socrates heeft zijn Xanthippe… 😉 of zoals het gedicht gaat:

     ick wist wel vrou
     ten is geen wonder
     het reghenen sou
     near dit gedonder

 8. miesmadeleine liked your post #221 Wildebus.

  1. Gratias ago tibi Mies Madeleine!

 9. Petra Maartense April 25, 2023 — 8:31 pm

  Petra Maartense vind dit leuk.

  1. Dankjewel Petra, mooi! 😁🙏

 10. Lisette liked your post #221 Wildebus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close