#222 Horizont

Omzien hoort erbij als je – zoals ik – een zekere productie van teksten hebt, vooruitblikken ligt in het verlengde, net als inblikken. Al wat langere tijd speel ik met het idee een selectie van teksten vanaf #77 samen te brengen in een publicatie, inclusief foto’s. Dus, knoop doorhakken en de eerste stap nemen.

Een boek samenstellen is een klus. Om mezelf te inspireren en te motiveren is het ontwerpen van het omslag een eerste lonkende stip op de horizon. Titel: Geruisloos Golfgeklots. Twee titels uit een reeks van 145 teksten die ik ‘columns’ kan noemen, of ‘passages’, gezien de context doop ik deze verzameling ‘nachtwerk’.

Een omslag is een eerste stap. In het verlengde van een keuze voor omslag-karton ligt het binnenwerk. De lay-out, de keuze voor een lettertype, een dunnere papiersoort, kleuren afbeeldingen. Ik heb daar ervaring mee door het verzorgen van ontwerp en inhoud van het boekje Dingen die mij opvielen van Erik Pape.

Natuurlijk, het begint allemaal met de inhoud. Selecteren. Redigeren. Publiceren. Als er 100 Nachtwerkjes van de 145 overblijven heb ik al een aardige dikke bundel. Gemiddeld 6 alinea’s van vier regels. Afhankelijk van de grootte van het lettertype, de plaatsing van foto’s, de witruimte die adem geeft, bepaal je hoeveel pagina’s.

Daarbij komt dan de prijs van het drukwerk en de verkoopprijs via de gebruikelijke kanalen. Klopt als een 27 meter lange driedelige dubbelgelede bus met twee vouwbalgen, maar het echte punt is toch echt ‘wat ik wil’. Binnen beperkingen is kwaliteit een vereiste, een keuze en een motivator, stimulator en inspiratiebron.

Waarschijnlijk zal ik minder bloggen op deze plek, want werken naar een stip op de horizon vraagt tijd, concentratie, aandacht, geduld, rust en adem. Niet alles tegelijk. Zeker niet met mijn conditie die onderhoud en begeleide inspanning vraagt. Ik weet in ieder geval waar ik dit voor gedaan heb: Geruisloos Golfgeklots, Nachtwerk.

ANDERE BOEKEN VAN HUUB KOCH.
BIJDRAGEN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN.


Horizon

Looking back is part of it, if you – like me – have a certain production of texts, looking ahead is an extension, just like canning. For some time now I’ve been toying with the idea of bringing together a selection of texts from #77 in a publication, including photos. So, take the plunge and take the first step.

Putting together a book is a job. To inspire and motivate myself, designing the cover is a first beckoning dot on the horizon. Title: Noiseless Golfsloshing. Two titles from a series of 145 texts that I can call ‘columns’, or ‘passages’, but given the context I call this collection ‘night work’.

A cover is a first step. The interior is an extension of a choice for cover board, the layout, the choice of font, color images and a thinner type of paper. I already have some experience with this by taking care of the design and content of Erik Pape’s booklet ‘Things I noticed …‘.

Of course, it all starts with the content. Selecting. Editing. To publish. If there are 100 night works left of the 145, I already have a nice thick bundle. On average 6 paragraphs of four lines. Depending on the size of the font, the placement of photos, and the white space that gives breath, you determine how many pages.

In addition, there is the price of the printed matter and the sales price via the usual channels. Sounds like a 27 meter long three-part bi-articulated bus with two bellows, but the real point is ‘what I want’. Within constraints, quality is a requirement, a choice and a motivator, stimulator and source of inspiration.

I will probably blog less in this place, because working towards a dot on the horizon requires time, attention, patience, peace, concentration and breath. Not all at once. Certainly not with my condition that requires maintenance and supervised effort. At least I know what I did this for: Noiseless Golfsloshing, Night Work.

OTHER BOOKS BY HUUB KOCH.
CONTRIBUTIONS BOOKS AND MAGAZINES.


Advertisement

22 thoughts on “#222 Horizont

 1. Leon van Bokhorst April 25, 2023 — 9:42 pm

  🀩 congrats πŸŽ‰

 2. Succes met het maken van je boek Huub!

 3. πŸ‘

 4. Waaaaaaaaaaaat? Serieus! Mooie omslag en titel en de ondertitel ook een topnaam.

  1. Dankjewel Simone. πŸŽ‰πŸ‘

 5. Leuk Huub, je hebt er zin in. Weer een boek, leuke naam!

  1. Helemaal juist Helga, ik heb er zin in! πŸ‘

 6. πŸ‘

 7. Goede nacht mijn schrijver. Zal je korte verhalen gaan missen. Ervan overtuigd dat dit boek een bestseller gaat worden, je hebt me zoveel geleerd, ontroerd en verwonderd. Je bijzondere woordkeuzen, het mensen ontroeren, het delen van wijsheid, de juiste toon raken en ‘beyond’. Heel veel geluk met het werk. Het zal onnavolgbaar speciaal worden. Liefs van Joke.

  1. Dankjewel Joke. Zie je aan de andere kant van de regenboog!

 8. Sabine Verburg liked your post #222 Horizont.

  1. Dankjewel Sabine! πŸŽ‰πŸ‘

 9. Ik vind het een geweldig idee! En wacht het resultaat geruisloos af.
  Ben bij voorbaat al je klant, dus reserveer er s.v.p. alvast een in de boekhouding πŸ™‚

  1. Hierbij is je wens werkelijkheid geworden Stan! Staat genoteerd! πŸŽ‰πŸ‘

 10. Petra Maartense April 26, 2023 — 3:12 pm

  Petra Maartense vind dit leuk πŸŽ‰

  1. Ook gij Petra? πŸ™‚πŸŽ‰πŸ‘

 11. Heel benieuwd, heerlijk project, bestel mij er ook één en leer mij er alles over. πŸ˜‰ aub. 😎

  1. Genoteerd en ik hou je op de hoogte. Inmiddels keihard fan van K.M. – dank! 😎😎

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close