#210 De 7 Sluiers

Er zijn zaken waar je van op de hoogte had willen zijn toen je jonger was. Eén daarvan heet ‘de 7 sluiers’. Het is een Taoïstisch ritueel dat geliefden helpt niet te hard van stapel te lopen en een echte verbinding aan te gaan door te werken met checkpoints. Zo weet je zeker of energie een ‘go’ of ‘no-go’ is.

Als je precies wilt weten hoe dit 7 stappen ritueel verloopt verwijs ik je graag naar de uitleg van Sanne Burger op internet. Zij legt heel precies uit hoe het werkt. Iets minder exact, maar wel uit eigen ervaring is het navolgende verhaal. Waarmee ik wil zeggen dat het goed is te blijven zien wat iets betekent voor jou persoonlijk.

Hoewel sommige lezers het begrip ‘energie’ vaag zullen vinden wil ik proberen uit te leggen hoe ik hier tegenaan kijk. Als puntje bij paaltje komt – we gaan allemaal dood – is dat wat iemand is (of was) ‘energie’. Ben je er niet meer dan is ook die energie als ervaring verdwenen. Wat we ervaren aan ‘zijn’ van een ander is ‘dat’.

Onze ‘energie’ is het veld dat we zijn en fungeert als sensor die registreert of de energie om je heen goed voelt of niet. In openbaar vervoer of winkelstraat ‘voel je op deze manier’ of je liever hebt dat mensen niet bij je in de buurt komen. Ook al weet jij niks over hen, je energie voelt feilloos aan wat goed is voor jou of niet.

Als ik de Taoïsten mag geloven fungeert energie als geheugen. Zodra je iemand anders – zoals een geliefde – dichtbij laat komen gaan energievelden met elkaar communiceren. Vandaar ‘rustig aan doen’ als aanrader bij intieme toenadering. Zolang je goed kunt voelen wat de ander met je doet weet je of die bij je past.

De tijd nemen om een ander te leren kennen kent zodoende een diepgang die iedere vorm van kennismaken omvat. Zelfs in werk en vrijetijdsbesteding. In de snelle wereld waarin wij leven staat doelgerichtheid voorop. De tijd voor iets of iemand nemen, geduld beoefenen, toegewijd zijn, brengt je thuis – in het nu.


The 7 Veils

There are things you wish you knew about when you were younger. One of them is called ‘the 7 veils’. It’s a Taoist ritual that helps lovers slow down and establish a real connection by working with checkpoints. This way you know for sure whether the energy is a ‘go’ or ‘no-go’.

If you want to know exactly how this 7-step ritual works, I would like to refer you to Sanne Burger’s explanation on the internet. She explains exactly how it works. Slightly less exact, but from my own experience is the following story. By which I mean that it is good to keep seeing what something means to you personally.

Although some readers will find the term ‘energy’ vague, I want to try to explain my view on this. When push comes to shove – we all die – what someone is (or was) is “energy”. When you are no longer there, that energy as an experience has also disappeared. What we experience in the ‘being’ of another is ‘that’.

Our ‘energy’ is the field that we are and acts as a sensor that registers whether the energy around you feels good or not. In public transport or a shopping street, you ‘feel this way’ if you prefer people not to come near you. Even if you don’t know anything about them, your energy senses flawlessly what is good for you or not.

Energy functions as memory. As soon as you allow someone else – such as a loved one – to come close, energy fields begin to communicate with each other. Hence ‘take it easy’ as recommended for intimate rapprochement. As long as you can feel what the other person is doing to you, you know if it suits you.

Taking the time to get to know another person has a depth that encompasses every form of getting acquainted. Even in work and leisure. In the fast-paced world in which we live, purpose is paramount. Taking time for something or someone, practicing patience, being committed brings you home – in the now.


Thank you WordPress for solving the Ad problem…

Advertisement

16 thoughts on “#210 De 7 Sluiers

 1. Goedemorgen lieve Huub,
  Ik heb het gedeeld op Facebook.
  Geniet van de druilerige dag.

  1. Dankjewel Joke, voor het delen en genieten ga ik zeker doen! 👍

 2. Huub zo heerlijk interessant. Ik ga dra studeren! 🙏🙏🙏

 3. Mooi Huub.

 4. Goed stuk!

 5. Sabine Verburg liked your post #210 De 7 Sluiers.

 6. Leon van Bokhorst April 1, 2023 — 10:40 pm

  🙏

 7. Eric-Jan Evers April 2, 2023 — 8:08 am

  👍 Mooi artikel.

 8. Petra Maartense vind dit leuk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close