#203 De Wereld

De filosoof Blaise Pascal bedacht als natuur- en wiskundige rond 1642 de eerste rekenmachine, de differentiaalrekening en de integraalleer. Later was hij initiatiefnemer van de eerste koetslijn voor openbaar vervoer in Parijs. Hij voorzag het toerisme, want mensen die alles hebben zoeken verstrooiing.

Van hem is de uitspraak: Al het leed der mensen spruit hier uit voort, dat zij niet rustig in hun kamer kunnen blijven. Heb je het niet naar je zin dan ga je je druk, druk, druk maken met intriges, reizen of strijd. Dat mogen we de mensen niet euvel duiden, ze maken de fout te denken dat ze zo werkelijk gelukkig zullen worden.

In diezelfde tijd koloniseren de Fransen, de Engelsen en de Hollanders met grote voortvarendheid Azië, Afrika en Indonesië. Enkele eeuwen later zorgen treinen, auto’s en vliegtuigen ervoor dat ‘de gewone Europeaan’ zich rusteloos over de globe verplaatst. Sinds die tijd is massatoerisme ook de andere kant opgekomen.

Deze Faustische energie die alle activiteiten op aarde met Koyaanisqatsi-achtige snelheid op hol doet slaan werd de afgelopen jaren voor heel even stilgelegd door een piepklein virusje met grote gevolgen. Dat wat een omwenteling in denken en doen had moeten zijn is ondertussen weer ‘de gewoonlijke gang van zaken’.

Zo zie ik de Chinese ‘Cherry’ op TV, die ervan droomt haar thuisstad Peking in te ruilen voor het Hollandse dorpje Giethoorn, waar ze veel over heeft gehoord en gelezen. Samen met een vriendin vliegt ze naar Holland. Ondernemers werken hard aan de ‘Holland experience’. De authenticiteit is inmiddels allang verdwenen.

Volgens een goede vriend ben ik de meest honkvaste persoon die hij kent. Dat hij mij de deur uit kreeg om in London de bovenste foto te maken kwam puur door de belofte boekwinkels te bezoeken. Met mijn liefste zaliger heb ik flink wat reisjes gemaakt, als juf werd zij geacht overvloedig veel vakantiedagen op te nemen.


The world

As a physicist and mathematician, the philosopher Blaise Pascal invented the first calculating machine, the differential calculus and the theory of integrals around 1642. Later he was initiator of the first coach line for public transport in Paris. He foresaw tourism: people who have everything seek diversion.

His is the saying: All the sorrows of men arise from this, that they cannot remain quiet in their chambers. If you are not having a good time, you will be busy with intrigue, travel or battle. We should not blame people for that, they make the mistake of thinking that this will make them truly happy.

At the same time, the French, the English and the Dutch colonized Asia, Africa and Indonesia with great vigor. A few centuries later, boats, trains, cars and planes ensure that ‘the ordinary European’ moves restlessly around the globe. Since then, mass tourism has also moved in the other direction.

This Faustic energy that causes all activities on earth to run wild with Koyaanisqatsi-like speed has been briefly halted in recent years by a tiny virus with major consequences. What should have been a revolution in thinking and acting has now returned to ‘business as usual’.

For example, I see Chinese ‘Cherry’ on TV, who dreams of exchanging her hometown Beijing for the Dutch village of Giethoorn, about which she has heard and read a lot. Together with a friend she flies to Holland. Entrepreneurs are working hard on the ‘Holland experience’. The authenticity has disappeared.

According to a good friend, I am the most stay-at-home person he knows. That he got me to take the top-header photo in London was purely because of the promise to visit bookshops. Later on I made a lot of trips with my deceased dearest, as a teacher she was expected to take an abundant amount of vacation days..


Advertisement

18 thoughts on “#203 De Wereld

 1. Stan Lenssen liked your post #203 De Wereld

  1. Ha, je bent er weer vlug bij Stan!

 2. Honkvast is prima, en helemaal wat we nodig hebben in deze tijd van klimaatverandering. Het werpt geen enkele belemmering op voor het beleven van avontuurlijke en leerzame reizen. Sterker nog, het faciliteert ze … onder het schedeldak.

  Dank dat je ons reisgenoot maakt Huub.

  1. Zo is dat Stan, als iedereen wat meer van zijn eigen omgeving zou genieten waren de klimaatproblemen sneller de wereld uit.

 3. Mooi Huub

 4. Grappig hoe die Frater aan de kassa zich betrapt weet op het moment dat hij iets te snoepen in zijn mond steekt. Blijkbaar bleef dat moment niet geheel onopgemerkt, want zelfs het gezin wat er achter staat kijkt enigszins geschrokken naar je camera.

  1. Inderdaad Simone, zo word je zelf – gewild of ongewild – deel van het tafereel. Had net een fotoworkshop gedaan met Martin Parr, dus dat speelt mee.

 5. Leon van Bokhorst March 13, 2023 — 4:43 pm

  ❤️

 6. miesmadeleine liked your post #203 De Wereld

  1. Dankjewel Mies, ook hier is alleen de klank voldoende.

 7. Henk-Jan Winkeldermaat March 14, 2023 — 9:34 am

  Mooi. Dat thuis zitten van mij is dus nog niet zo afwijkend. 🙂👍🏼

  1. En goed voor je creativiteit! 🙂👍🏼

 8. Sabine Verburg liked your post #203 De Wereld.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close