#201 Dromen

Rondom 1988 waren diverse veranderingen op til. Eén ervan: een verhuizing. Mijn toenmalige woning zou worden gesloopt. Ik had diverse opties om uit te kiezen, maar welke zou de juiste zijn? In die tijd had ik een boek ontdekt dat me verder zou helpen. ‘Intuïtie en Creativiteit’ van Marilee Zdenek uit 1983.

De oorspronkelijke uitgave heet in het Engels: de Rechter-Hersenhelft ervaring. Dat zegt precies waar dit boek over gaat. Deel 1: een overzicht van wetenschappelijke inzichten. Deel 2: interviews met schrijvers, wetenschappers, kunstenaars, geheim agenten en ontwerpers over werken met intuïtie. Deel 3: een vijfdaagse training.

Als je die vijfdaagse volgt via de opdrachten in het boek ben je iedere ochtend bezig met helderheid te brengen in je huidige situatie en je mogelijke doelen. Een bijzonder aspect is droomwerk. Allereerst richt je je op het noteren van je dromen direct na het ontwaken. Daarna ga je terug naar de droom en stel je vragen.

Vragen stellen over dromen kan op vele manieren. Je stelt een vraag direct aan je droom (wat heb je mij te zeggen?). Je gaat er van uit dat ieder personage een deel is van jezelf en stelt ze vragen over hun betekenis. Of je richt je op het gevoel dat de droom je geeft over jouw gedrag in dit verhaal. Is dat positief of negatief?

Een andere wijze om met dromen om te gaan is ze als uitgangspunt te gebruiken voor tekeningen, collages of schilderijen. Je kunt dan een beeld met ogen dicht tekenen, wat gegarandeerd een bijzondere expressie oplevert. Je kunt zelfs je dromen dansen of als basis gebruiken voor een geleide meditatie of visualisatie.

Door vragen te stellen voor het slapengaan kun je dromen verleiden antwoorden te geven op wat er in je leven speelt. Zo heb ik ontdekt dat ik een voorkeur had voor huizen met uitzicht op wolkenluchten en heb dit uiteindelijk ook gekregen, door alle andere opties van verhuurders te weigeren. Zo gaat dat in het echt. Dromen.


To dream

Around 1988, several changes were imminent. One of them: a move. My former home was about to be demolished. I had several options to choose from, but which would be the right one? At that time I had discovered a book that would help me. ‘Intuition and Creativity’ by Marilee Zdenek from 1983.

The original edition is called in English: the Right Brain Experience. That says exactly what this book is about. Part 1: an overview of scientific insights. Part 2: interviews with writers, scientists, artists, secret agents and designers about working with intuition. Part 3: a five-day training.

If you follow those five days through the assignments in the book, you will spend every morning bringing clarity to your current situation and your possible goals. A special aspect is dream work. First of all, focus on writing down your dreams right after waking up. Then you go back to the dream and ask questions.

Asking questions about dreams can be done in many ways. You ask a question directly to your dream (what do you have to say?). You assume each character is part of you and ask them questions about their meaning. You focus on the feeling the dream gives you about your behavior. Is that positive or negative?

Another way of dealing with dreams is to use them as a starting point for drawings, collages or paintings. You can then draw an image with your eyes closed, which is guaranteed to produce a special expression. You can even dance your dreams or use it as the basis for a guided meditation or visualization.

By asking questions before bed, you can trick dreams into providing answers to what’s going on in your life. For example, I discovered that I had a preference for houses with a view of cloudy skies and eventually got this, by refusing all other options from landlords. That’s how it goes in reality. To dream.


Advertisement

21 thoughts on “#201 Dromen

 1. Peter Trouwborst March 11, 2023 — 6:30 pm

  Mooi experiment.

 2. Goed stuk.

 3. Henk-Jan Winkeldermaat March 11, 2023 — 7:06 pm

  👍🏼

 4. Leuke stukjes over verschillende onderwerpen 😄

  1. Mooi dat je ze nog steeds volgt Rosanne.

 5. Droom maar lekker verder. 😘

 6. 👍 Mooi! Droom je eigen leven… 😘

  1. Inderdaad, of leef je eigen droom. 👍😘

   1. Petra Maartense March 12, 2023 — 11:01 am

    Wat is het verschil? 😉

 7. Mooi Huub en dat je gekregen heb wat je had gedroomd 🤗

 8. miesmadeleine liked your post #201 Dromen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close