#200 Kokkerellen

Vraag dan hoe laat het is. De wind, de golf, de ster, de vogel, de klok, zullen je antwoorden: ‘Het is tijd om te drinken! Om niet de gemartelde slaven van de tijd te zijn, bedrink je, bedrink je voortdurend! Aan wijn, poëzie of deugdzaamheid, dat moet je zelf weten. – CHARLES BAUDELAIRE – 1867.

De geschiedenis bestaat uit blinde vlekken. Wetenschappers hebben berekend dat het minstens 400.000 jaar geleden is dat vuur werd ontdekt en gebruikt. Het heeft even geduurd voor dit tot centrale verwarming en het gasfornuis heeft geleid, maar de essentie – warm voedsel kunnen bereiden – is mogelijk al een miljoen jaar oud.

Toegegeven, ik houd van koken. Ook dat kent een eigen geschiedenis. Van huis uit heb ik die vaardigheid niet meegekregen. Mannen kookten niet. Gelukkig leerde ik de basisbeginselen via vrienden en (mede)studenten, later door workshops, goed om me heen kijken, experimenteren. Zo komt de hele wereld in je keuken.

Koken is ook een metafoor die toepasbaar is op iedere menselijke activiteit. Verse ingrediënten, bereidingswijze, bijbehorende pannen, vuur, tijd, aandacht. Daarbij is koken aangenaam als je het voor anderen doet. Dat levert direct terugkoppeling op. Bovendien leert deze basishouding dat iedere actie jouw signatuur in zich draagt.

‘Van Heidegger en zuurkool kun je geen restjes bewaren’ schreef Trouw ooit in een recensie over het boek “Koken en Filosofie’. Wat mij wel aanspreekt is hoe filosoof Henk Oosterling ‘Rotterdam-Vakmanstad’ heeft opgericht. Judo, koken, filosoferen, natuurbeleving, samen eten en cultuur voor kinderen. Dus filosofie in actie!

Zo zijn we weer terug bij Baudelaire. Om niet de gemartelde slaven van de tijd te zijn is het goed ons te bedrinken aan filosofie, kookkunst en verteerbare vormen van deugdzaamheid. Als voorgerecht zou ik Stine Jenssen of Bas Haring nemen. Dirk de Wachter als nagerecht. Tussendoor ‘Aanwezig’ van Jerzy Kosinski.


To Do The Cooking

Then ask what time it is. The wind, the wave, the star, the bird, the clock, will answer you: ‘It is time to get drunk! In order not to be the tortured slaves of time, get drunk, get drunk all the time! To wine, to poetry or to virtue, that is for you to decide. – CHARLES BAUDELAIRE – 1867.

History is made up of blind spots. Scientists have calculated that it is at least 400,000 years ago that fire was discovered and used. It took a while for this to lead to central heating and the gas stove, but the essence – being able to prepare hot food – may be a million years old.

Admittedly, I like to cook. That also has its own history. I didn’t inherit that skill from home. Men did not cook. Fortunately, I learned the basic principles through friends and (fellow) students, later through workshops, looking around me and experimenting. So the whole world comes into your kitchen.

Cooking is also a metaphor that can be applied to any human activity. Fresh ingredients, method of preparation, accompanying pans, fire, time, attention. Cooking is also pleasant if you do it for others. This provides immediate feedback. Moreover, this basic attitude teaches that every action carries your signature.

‘You can’t keep leftovers from Heidegger and sauerkraut’, Trouw once wrote in a review of the book ‘Cooking and Philosophy’. What does appeal to me is how philosopher Henk Oosterling founded ‘Rotterdam-Vakmanstad’. Judo, cooking, philosophizing, experiencing nature, eating together and culture for children.

Real philosophy in action!

That brings us back to Baudelaire. In order not to be the tortured slaves of time, it is good to get drunk on philosophy, cookery and digestible forms of virtue. As a starter I would take Stine Jenssen or Bas Haring. Dirk de Wachter possible as dessert. And in between… ‘Being There’ by Jerzy Kosinski.


Advertisement

14 thoughts on “#200 Kokkerellen

  1. Eric-Jan Evers March 5, 2023 — 4:46 pm

    👍😝😝😝

  2. Fijn stuk!

  3. Petra Maartense vind dit leuk.

  4. miesmadeleine liked your post #200 Kokkerellen.

  5. Sabine Verburg March 6, 2023 — 3:38 pm

    Sabine Verburg liked your post #200 Kokkerellen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close