#172 Even de plas doen! Fluxus in Rotterdam – schat van ‘n stad.

Zaterdag 6 maart 2004. Een mistige zaterdagmorgen aan de Kralingse Plas. Ik heb een afspraak met Willem de Ridder in Minang Kabau. Sinds een jaar ben ik actief als zelfstandig ontwerper. In de jaren daarvoor heb ik regelmatig ‘online dingetjes’ gedaan voor Willem. Ik kan niet meer stuk. We gaan praten.

Ik ken Willem al sinds mijn 14e. Niet persoonlijk, maar via bladen als Hitweek en Aloha. Tegen de tijd dat ik mijn intrede doe in de kunsten komt zijn werk en persoon dichterbij. Nachtritten op VPRO radio. Ridderradio. Talkradio. Via walkmans geleide wandelingen. Heel veel magazines. Ontregeling als energetische filosofie.

De essentie en het systeem van die filosofie wordt breed neergezet in Handboek Spiegelogie en een bijbehorende CD die je losweekt van bestaande overtuigingen en patronen. Om daar blijvend los van te komen heb je wel steun nodig van een omgeving die jou onvoorwaardelijk is toegedaan en fungeert als een fanclub.

De samenwerking waar wij die ochtend over spraken is nooit geconcretiseerd. Blijkbaar waren de ‘online dingetjes’ die ik voor Willem had gedaan precies geweest wat hij bedoelde. ‘Het moest geen werk worden.’ Dat het plezier er vanaf spatte was voldoende, want alles is energie en dat delen is waar het om gaat.

Zo had hij na zijn academietijd het besluit genomen zich niet meer met ‘kunst’ bezig te houden. Nee, onderstreepte hij: Fluxus is geen Kunst, Fluxus is Fluxus, als het leven zelf en om de daad bij het woord te voegen vroeg hij of ik een camera bij me had. ‘Dan ga ik nu ‘De Plas’ doen, een Fluxus actie voor Rotterdam (Zie boven).

Het waterpeil van de Kralingse Plas is die dag niet opvallend gestegen, maar het feit dat ik deze serie opeenvolgende momenten op beeld heb vastgelegd maakt het wel tot een Rotterdamse klassieker die wellicht wat op de achtergrond gebleven is. Zoals met veel ‘werk’ van Willem de Ridder. Hij stierf 83 jaar oud vorige week.

KIJK TEVENS NAAR DIT UITGEBREIDE INTERVIEW MET PATRICK KICKEN.
Bonus: Willem de Ridder: Fluxus – het Leven een Spel.


Just do the pee! Fluxus in Rotterdam – darling of a city.

Saturday, March 6, 2004. A foggy Saturday morning at the Kralingse Plas. I have an appointment with Willem de Ridder in Minang Kabau. I have been active as an independent designer for a year now. In the years before that I regularly did ‘online things’ for Willem. I can’t do harm anymore. Let’s talk.

I have known Willem since I was 14. Not personally, but through magazines like Hitweek and Aloha. By the time I enter the arts, his work and person are getting closer. Night rides on VPRO radio. Ridder radio. Talk radio. Walkman guided tours and walks. Lots of Magazines. Disruption as an energetic philosophy.

The essence and system of that philosophy is broadly laid down in the Spiegelogie handbook and an accompanying CD that frees you from existing beliefs and patterns. To permanently break free from that, you need support from an environment that is unconditionally devoted to you and acts as a fan club.

The cooperation we talked about that morning has never materialised. Apparently the ‘online things’ I had done for Willem had been exactly what he meant. ‘It shouldn’t become work.’ That the fun splashed off was enough, because everything is energy and sharing is what it’s all about.

After graduating from the academy, for example, he had decided not to be involved in ‘art’ anymore. No, he underlined: Fluxus is not Art, Fluxus is Fluxus, as life itself and to put words into action he asked if I had a camera with me. ‘Then I will now do ‘De Plas’, a Fluxus action for Rotterdam (see above).

The water level of the Kralingse Plas did not rise noticeably that day, but the fact that I captured this series of consecutive moments on film makes it a Rotterdam classic that has perhaps remained somewhat in the background. As with a lot of ‘work’ by Willem de Ridder. He died aged 83 last week.


Advertisement

28 thoughts on “#172 Even de plas doen! Fluxus in Rotterdam – schat van ‘n stad.

 1. Aan kleur komt geen eind.

 2. miesmadeleine liked your post #172 Even de plas doen! Fluxus in Rotterdam – schat van ‘n stad..

 3. Kas Oosterhuis vind dit leuk.

 4. Wat leuk geschreven. Probeer je nog eens te bellen. Ben je aan de beterende hand?

  1. Dankjewel Linda, Iedere dag stapje vooruit.

 5. Gecondoleerd Kochie. Weer aan het schrijven. Heel fijn.

 6. Leon van Bokhorst January 5, 2023 — 12:23 pm

  RIP en 🙏

 7. Mooi geschreven Huub! Gecondoleerd met het verlies van Willem

 8. mooi Huub zijn leuke foto’s

  1. Haha, ja hè… Dankjewel Helga.

 9. Ha fijn, daar is er werd een ! Goedemorgen!

 10. Mark Boninsegna vind dit leuk.

 11. Mijn allereerste fanclub bijeenkomst. Ik zie het nog zo voor me en heb er nog elke dag mooie herinneringen aan dankzij Ingrid die ik daar op die bijzondere bijeenkomst voor het eerst ontmoette. Dank je wel Willem.

  1. Inderdaad Peter. Hele generaties werden geïnspireerd. Voor mij ook met schoolkranten, tijdschriften, zelfs radio, internet en de ons bekende wederzijdse steungroepen… kan je nagaan wat die man allemaal teweeg heeft gebracht.

 12. Mooi stuk! En ja Peter en ik hebben waarschijnlijk onze relatie te danken aan dat we elkaar hadden “besteld”. Wat ik van meerdere mensen heb gehoord is dat zij op dezelfde manier in hun huidige relatie zijn gekomen. ❤

  1. Persoonlijk heb ik op die manier een nieuwe baan besteld 👍 en met succes trouwens.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close