#165 Moeiteloos

Kirsten en Gabriela hebben het altijd goed gedaan op school, vooral door zich niet te storen aan wat er om hen heen gebeurde. Alles wat je uit je evenwicht brengt kun je maar beter vermijden. Op zich een houding die al lastig genoeg is, zo goed als onmogelijk, als je er energie in steekt.

Zodoende kunnen zij het verhaal dat Octavio hun vandaag heeft verteld wel volgen: soms moet je de werkelijkheid aankijken door er niet rechtstreeks op af te gaan, eerder door een omtrekkende beweging te maken. Zeker als het spannend wordt. Wat Octavio meemaakt ervaren zij als verontrustend, dit is echt niet normaal meer.

Dat Octavio sinds kort een stem hoort schijnt een bekend verschijnsel te zijn bij plotseling verlies. Dat hij van die stem een geluidsopname heeft weten te maken is bijzonder. Wat de bron ook mag zijn, het feit op zich is onontkoombaar. Dat neemt niet weg dat de situatie met de dag complexer wordt, vooral sinds vanmiddag.

Opeens is Victoria verdwenen. Dat het verlies van Katerina ook voor Victoria iets te betekenen heeft kunnen ze zich voorstellen. Octavio kreeg de indruk dat de stem bij Victoria vandaan kwam, maar zekerheid daarover heeft hij niet. Hoogstens dat Victoria hem de laatste tijd vaker indringend aankeek vanaf de bank.

Kirsten en Gabriela hebben Octavio geholpen met zoeken. Zijn apartement is niet zo groot. Ze hebben met zijn drieën overal gekeken, geen kastje overgeslagen. Ook onder de bedden en de bank is niets te vinden. Het lijkt erop alsof Victoria is opgestraald. Het heeft ook meteen iets in de sfeer veranderd. Het is stil geworden.

Vanavond zijn de meisjes bij Octavio op de bank in slaap gevallen. Deze toestand is vermoeiend, zelfs als je geen moeite doet om te begrijpen wat er aan de hand is. Vreemd, maar als ze er goed bij nadenken komen ze er achter dat alle katten en honden in hun directe omgeving wit zijn. Puur toeval natuurlijk, toch merkwaardig.


Don’t bother

Kirsten and Gabriela have always done well in school, especially not being bothered by what is going on around them. Anything that throws you off balance is best avoided. In itself an attitude that is difficult enough, almost impossible, if you put energy into it.

In this way they can understand the story that Octavio told them today: sometimes you have to face reality by not approaching it directly, rather by making a detour. Especially when things get exciting. They experience what Octavio is going through as disturbing, this is really not normal.

The fact that Octavio recently heard a voice seems to be a well-known phenomenon in case of sudden loss. The fact that he managed to make a sound recording of that voice is special. Whatever the source, the fact itself is inescapable. That does not alter the fact that the situation is becoming more complex by the day, especially since this afternoon.

Suddenly Victoria has disappeared. They can imagine that the loss of Katerina also means something to Victoria. Octavio got the impression that the voice came from Victoria, but he is not sure about that. At most that Victoria has been looking at him more penetratingly lately, from the couch, that is.

Kirsten and Gabriela helped Octavio search. His apartment is not that big. The three of them looked everywhere, not missing a cupboard. Also nothing to be found under the beds and the sofa. Looks like Victoria’s been beamed up. It also immediately changed something in the atmosphere. It has become quiet.

Tonight the girls fell asleep on Octavio’s couch. This state is exhausting, even if you don’t make an effort to understand what’s going on. Strange, but if they think about it, they find out that all the cats and dogs in their immediate vicinity are white. Pure coincidence, of course, but strange nonetheless.


10 thoughts on “#165 Moeiteloos

  1. Alberdina Liewes @alberdine Vind dit leuk.

  2. Hahaha erg leuk !!!

  3. Huub, mooi allemaal. Ik blijf benieuwd.

    1. Goed om te horen Raph, tot binnenkort!

  4. Heb net je laatste stukjes gelezen! Speciaal!! Speciale atmosfeer en stijl, die je blijkbaar over een langere periode weet vol te houden!! Ben benieuwd naar het vervolg!!

    1. Vanavond weer een nieuwe episode. Er is blijkbaar een juiste snaar geraakt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close