#151 Samen

Overweeg bedachtzaam wat je wilt voeden. Overweeg waarmee dat het beste gevoed wordt, de levenskracht in het lichaam of in alles wat ‘leeft’, waardoor dingen groeien en gezond blijven. Het betekent zowel fysiek als mentaal het juiste voedsel vinden, voedzaam en gezond, en genoeg daarvan.

‘Leven’ is een breed begrip: een boek, een onderneming, een gedachte, zelfs een gebaar naar iemand toe, al deze dingen hebben voedsel nodig of brengen voedsel voort, ze kunnen koesterend zijn. Zorg vraagt om gezonde grenzen, de juiste dosis. Van alle kanten nemen we dingen op, ze komen onze innerlijke ruimte binnen.

Het oude orakel zegt dat wind uit vuur komt: familie. Het is een verwantschap van familieleden of van gelijkgestemden. Met gemeenschappelijke behoeften, ideeën of idealen kan elk lid een niche vinden waar hij/zij op een rechtmatige plek is en het geheel ondersteunt. Wind geeft je de keuzes hoe je jouw plek in het leven invult.

De minder bewandelde weg nemen betekent dat je weg niet gemakkelijk zal zijn, maar het zal je eigen weg zijn. Het weerspiegelt jouw karakter en waarden, zonder opgelegde grenzen. Omdat je geen acceptatie van anderen nodig hebt, kan je fantasie zijn vrije loop volgen, je zult wel je eigen plek moeten vinden en eren.

Erken je eigen clan. Een gezin is als een klein koninkrijk als de leden met elkaar verbonden zijn, dan kun je moeilijke tijden doorstaan en heb je een veilig thuis. Zoek niet wat niet van jou is. Doe wat het moment vraagt, ook al is het klein. Gewoon je plek innemen lijkt weinig, maar het is een van de pijlers van het leven.

Een thuis is een plek waar je bijhoort, creëer die plek ook in je hart. Wat er ook gebeurt, je zult nooit verdwalen in een grote vijandige wereld. Met vertrouwen in jezelf kun je anderen vertrouwen (en anderen op hun beurt jou), want vertrouwen groeit in een veilig hart. – uit ‘Daarom leef ik’, Mijn boek der veranderingen.


Together

Think carefully about what you want to feed. Consider what is best nurtured, the life force in the body or in whatever is “living,” which makes things grow and stay healthy. It means finding the right food, both physically and mentally, nutritious and healthy, and plenty of it.

‘Life’ is a broad concept: a book, an undertaking, a thought, even a gesture towards someone, all these things need food or produce food, they can be nurturing. Care requires healthy boundaries, the right dose. We absorb things from all sides, they enter our inner space.

The ancient oracle says that wind comes from fire: family. It is the kinship of relatives or like-minded people. With common needs, ideas or ideals, each member can find a niche where he/she is in the rightful place and supports the whole. Wind gives you the choices on how to fill in your place in life.

Taking the road less traveled means your road won’t be easy, but it will be your own way. It reflects your character and values, without imposed boundaries. Because you don’t need acceptance from others, your imagination can run wild, you will have to find and honor your own place.

Recognize your own clan. A family is like a little kingdom when the members are connected, you can get through hard times and you have a safe home. Do not seek what is not yours. Do what the moment calls for, even if it’s small. Just taking your place doesn’t seem like much, but it’s one of the pillars of life.

A home is a place where you belong, create that place in your heart as well. Whatever happens, you will never get lost in a big hostile world. With confidence in yourself you can trust others (and others can trust you), because confidence grows in a safe heart. – from “That’s why I live”, My book of changes.


Advertisement

16 thoughts on “#151 Samen

 1. Leon van Bokhorst November 28, 2022 — 9:14 am

  Ontroerend.

 2. Voor mijzelf ben ik nu op het punt aangekomen dat ik besef dat het in het leven draait om balans. De balans tussen onafhankelijkheid en verbinding. Ik geloof dat het zo is. Misschien dat ik het morgen anders zie maar nu is het dit.

 3. Mooi Huub 🤗

 4. Mooie uitdaging! Heb je de hele tekst uit dit boek?
  Ben op het moment behoorlijk grieperig maar dan is er wel ruimte voor bezinning. Lees op het moment ‘het verhaal van je leven’ van Mieke Bouma. Helder al die archetypes die uitgelegd worden!

  1. Nee geen boek, meer spreekwoordelijk. Ik ga even kijken naar Bouma. Beterschap!

   1. Ah ja mooie tekst! En dank!

 5. Goedemorgen, goedemorgen,
  Goed stuk weer! Van wie is dat boek waar je het over hebt?
  Ah ik snap de zin nu! Daarom leef jij jouw boek der veranderingen.

 6. Mooi! 👍

 7. Petra Maartense
  @PetraMaartense
  Vind dit leuk.

 8. miesmadeleine liked your post #151 Samen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close