#149 Nieuw

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde’. Liedje van lang geleden dat hoop gaf. Nu gaat ‘iets nieuw noemen’ om voortdurende verbetering van het oude, ofwel om een categorie met een commercieel tintje. Zolang er maar iets te verdienen valt, in de hemel of op aarde, is alles goed.

Het ‘nieuwe’ is bij voorbaat een product voor de marktplaats. Dat gegeven is al zo oud als de zijderoute. Het handeldrijven zit ons in het bloed en dat kruipt waar het niet gaan kan. Wat krom is recht praten ook. Veel van wat nieuw genoemd wordt is oude wijn in nieuwe zakken. Zolang het er maar anders uitziet dan het voorgaande.

In het verlengde van zulke verkoop trucs komen we woorden tegen als ‘voordeel’, ‘aanbieding’ en ‘tijdelijk’. Het is psychologie van de schaarste, die hebberig maakt en voor snelle, ondoordachte beslissingen zorgt. Voor spijtoptanten is er dan de afdeling klantenservice, tegenwoordig een ontmoedigende telefonische wachtrij.

Als het gaat om ‘het nieuwe’ – of dat nu een wereld is of een product – zien we een spoor van teleurstelling door de geschiedenis waren, het spook van vooruitgang, zo oud als de wereld, gebaseerd op hoop en verlangens. Menselijke eigenschappen, al eeuwen door slimme verkopers misbruikt, als je die oplichters een kans geeft.

Natuurlijk er is ook een andere kant, het product van waarde. Waar prijs en kwaliteit een goed ruilmiddel zijn. Dat begint bij de boerenstand of vakmensen met een reรซel beeld van aanbod, vraag en klasse. De gemiddelde stadsbewoner ontwaakt pas als schaarste al heeft toegeslagen. Pas je realiteit dan nog maar eens aan.

Rampen, ellende en oorlog verschijnen als het weer. Met een paraplu of regenjas de deur uit gaan kan dan helpen, of zoals het gezegde luidt: ‘maak er wat van!’ Het ‘nieuwe’ zou de koper naar een hoger plan kunnen brengen. ‘Iedere dichter is een oplichter‘ – schreef een goede vriend ooit. Weten waar het verschil in zit, helpt.


New

“Hush, just wait, everything will be new, heaven and earth.” Song from long ago that once gave hope. Now “calling something new” is about continuous improvement of the old, or a category with a commercial touch. As long as there is something to earn, in heaven or on earth, all is well.

The ‘new’ is in advance a product for the marketplace. That fact is as old as the Silk Road. Trading is in our blood and it crawls where it cannot go. Talking straight is also crooked. Much of what is called new is old wine in new bottles. As long as it looks different from the previous one.

In line with such sales tricks, we come across words such as ‘advantage’, ‘offer’ and ‘temporary’. It is the psychology of scarcity that makes you greedy and makes quick, ill-considered decisions. For those who regret, there is the customer service department, nowadays a daunting telephone queue.

When it comes to “the new” – be it a world or a product – we see a trail of disappointment through history, the specter of progress, as old as the world, based on hopes and desires. Human traits, abused by smart salesmen for centuries, if you give those scammers a chance.

Of course there is also another side, the product of value. Where price and quality are a good medium of exchange. This starts with the peasantry or professionals with a realistic picture of supply, demand and class. The average city dweller only wakes up when scarcity has already struck. Then adjust your reality again.

Disasters, misery and war appear like the weather. Going out with an umbrella or raincoat can help, or as the saying goes: ‘make something of it!’ The ‘new’ could take the buyer to a higher level. “Every poet is a fraud” – a good friend once wrote. Knowing the difference helps.


Advertisement

18 thoughts on “#149 Nieuw

 1. Ik kan het nog zo meezingen.
  Overigens, op โ€˜maak er wat van!โ€™ Is ook muziek geschreven. Ook mee te zingen ๐Ÿ™‚ Intussen kun je dan denken aan de eeuwige oplichters die door de Tegenpartij van Koot en Bie zo geniaal op de hak zijn genomen: โ€˜Geen gezeik, iedereen โ€ฆโ€™

  1. Ja heerlijk! Geen gezeik, iedereen rijk!

 2. Wat een lekker stuk.

  1. Geen Unie-kaas hoor, hoogstens UNI-TED. ๐Ÿ˜‰

 3. Petra Maartense @PetraMaartense vind dit leuk.

 4. ๐Ÿ‘

 5. Leon van Bokhorst November 26, 2022 — 5:37 am

  Verfrissend ๐Ÿค“

  1. ‘Zwaait, blaast op feesttoeter en steekt duimpje op’.

 6. klopt helemaal ๐Ÿ˜€

 7. Mooie reflectie, mooi om te herinneren wat was.

 8. miesmadeleine liked your post #149 Nieuw

 9. Leuk ๐Ÿ™‚

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close