#141 Schrijfhuis

Sinds kort is er het plan om in Rotterdam een schrijfhuis op te tuigen. Dè plek waar schrijvers en creatieven kunnen werken, in het voormalige veerhuis van de RDM. Ik ken die plek goed, uit 1976, toen ik op de Marinebasis werkte aan het scheepswerktuigkundig bestekboek van de Walrus III onderzeeboot.

Mooi initiatief natuurlijk, maar ik heb mijn eigen schrijfhuis en ben honkvast. Iedere ochtend is wat je op de foto boven ziet mijn uitzicht, gezien vanaf mijn werktafel. Rechts en links nog meer goed gevulde boekenkasten en kunst aan de muur. Het is waar dat creatie om een omgeving vraagt, bij gebrek aan een eigen plek.

Ik ken die behoefte aan een plek om te schrijven uit de tijd dat Lide nog leefde en wij samenwoonden. Als zzp-er avant la lettre zocht ik dan de horeca op. Liefst een Grand Café, met veel ruimte. Het geroezemoes is goed voor je concentratie – als je je kunt afsluiten. Soms zat ik bij de snackbar op de brug bij Station-Noord.

Het ochtend schrijfritueel, op mijn eigen plek, bestaat deze maand alweer negen jaar. Op 20 november 2013 namen Lide en ik definitief afscheid van haar leven. Zoals voorzien ga je die eigen plek steeds meer innemen en ordenen. Als enig kind had ik qua interieur inrichting al van jongs af aan veel vrijheid en oefening gehad.

Mezelf bezighouden, is een kunst die ik vroeg heb geleerd. Ordenen, organiseren, rangschikken. Als etaleur, ook als grafisch ontwerper en collagist, kun je zulke vaardigheden goed gebruiken. Dit timmermansoog komt van pas bij fotografie en decorontwerp. Je kijkt en laat dingen op hun plek vallen, tot de onrust weg is.

Sinds ik wat werk betreft geen actieve rol meer speel in het leven zijn mijn sociale activiteiten steeds beperkter geworden. Ik deed nog wel eens een Masterclass of vrijwilligerswerk. Wat dat betreft zit er iets eenkennigs in mij. Ooit kon je me uit mijn tent lokken door me voor iets te vragen. Nu moet je wel een goed verhaal hebben


Writers’ house

Recently there has been a plan to set up a writing house in Rotterdam. The place where writers and creatives can work, in the former ferry house of the RDM. I know that place well, from 1976, when I was at the Naval Base working on the Walrus III submarine’s marine engineering specification book.

Nice initiative of course, but I have my own writing house and I am base fixed. Every morning what you see in the photo above is my view, as seen from my work table. More well-stocked bookcases and wall art to the right and left. It is true that creation requires an environment, in the absence of its own base outside.

I know that need for a place to write from the days when Lide was alive and we lived together. As a freelancer I visited the catering industry. Preferably a Grand Café, with plenty of space. The buzz is good for your concentration. Sometimes I sat outside at the snack bar on the bridge at North Station.

The morning writing ritual, in my own place, has been around for nine years this month. On November 20, 2013, Lide and I said goodbye to her life for good. As foreseen, I increasingly went to occupy and organize my own place. As only child, I had lots of freedom and practice in terms of interior design from an early age.

Keeping myself busy is an art I learned early on. Arrange, organize, regulate. As a window dresser, but also as a graphic designer and collagist, you can put such skills to good use. This carpenter’s eye comes in handy for photography and set design. You watch and let things fall into place, until the unrest is gone.

Since I no longer play an active role in life in terms of work, my social activities have become increasingly limited. I sometimes did a Masterclass or volunteer work. In that regard, there is something unique in me. Once you could turn me on by asking me for something. Now you must have a very good story.


Advertisement

15 thoughts on “#141 Schrijfhuis

 1. Ik heb een krakkemikkig en in deze tijden koud maar zeer geliefd tuinhuis gevuld met boeken. Dat is de plek waar ik me afzonder en werk. Moet ook al oppassen niet al te zeer heremiet te worden, maar ik heb mijn naam tegen … 😐😊

  1. Komt vast goed Hiëronymus.

 2. Is locatie toch van belang?

  1. Soms wel soms niet.

 3. Mooi geschreven!😊

  1. Dankjewel Rosanne!

 4. Sfeervolle plek heb je!

  1. Dankjewel Karen

 5. Sabine Verburg liked your post #141 Schrijfhuis.

  1. Dankjewel Sabine.

 6. Het ziet er gezellig uit zo met die lampjes 🤗

  1. Ja en dat vroeg op de ochtend al.

 7. Stan Lenssen liked your post #141 Schrijfhuis.

  1. Dankjewel Stan.

 8. Yves Broeckx liked your post #141 Schrijfhuis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close