#129 Zulke dingen

Er zijn van die dingen die niet tastbaar lijken, zoals een uitzicht op zee waar je van geniet op de maandagmorgen. Als zelfstandige met aanhang kun je op door-de-weekse dagen naar het strand, of het bos, of een andere plek waar ‘anderen’ alleen in het weekend heengaan. Zo verzilver je een voordeel.

Genieten van je uitzicht – de schepper deed het al na zijn 6-daagse werkweek – is na ‘zien dat het goed is’ toch vooral ‘in het blauwe kijken’, de blik op oneindig. Dat ontspant en maakt je hoofd leeg van gedachten, ervaringen, gevoelens, even niks. Zee en bos zijn, als het rustig is, prikkelvrije omgevingen, daar leef je van op.

Ontspannen, even niks moeten, de boel de boel laten schept ruimte voor leegte en die is inspirerend. In die leegte kun je ademen, waarschijnlijk was je dat vergeten en nu herinner je dat weer. Niets-doen is een kunst. Ik schreef er al eerder over, dus dit onderwerp kan ik vanaf dit moment met een gerust hart overslaan.

Dergelijke herinneringen worden bij mij aangeraakt door bijgaande foto’s. Ze zijn langer dan tien jaar geleden gemaakt. Ooit heb ik ontdekt dat fotografie en film meer registreren dan alleen het visuele aspect. Veertig jaar geleden maakte ik een korte documentaire en bij de presentatie beleefde ik opeens mijn eigen gevoelens.

Let wel, de gevoelens die ik tijdens de filmopnames had, beleefde ik opnieuw. Dat zelfde heb ik ook met de foto’s die je op deze pagina ziet. Dit verschijnsel heet: stil zijn bij jezelf totdat het object van je aandacht jouw aanwezigheid bevestigt. Een foto of filmopname kan ons dus informeren, of op een heel andere wijze bereiken.

Zulke dingen dus. Ik sta er niet dagelijks bij stil, maar ben me wel bewust van hun bestaan. Ik noem ze ‘dingen’ maar eigenlijk zijn het ‘ervaringen’. Dat die vervagen in de loop van de tijd is goed. Het gaat om het moment, dat van voorbijgaande aard is, zoals met alles dat met ‘gewaarzijn’ te maken heeft. Kun je zoiets vergeten?


Such things

There are those things that seem intangible, like a view of the sea that you enjoy on a Monday morning. As a self-employed person with a following, you can go to the beach, or the forest, or another place where ‘others’ only go on weekends on weekdays. This is how you redeem an advantage.

Enjoying your view โ€“ the creator already did it after his 6-day working week โ€“ after ‘seeing that it is good’ is mainly ‘looking into the blue’, the view to infinity. That relaxes and clears your head of thoughts, experiences, feelings, nothing for a while. Sea and forest are, when it is calm, stimulus-free environments. You live on that.

Relaxing, doing nothing for a while, letting things go creates space for emptiness and that is inspiring. In that emptiness you can breathe, probably you had forgotten that and now you remember it again. Doing nothing is an art. I wrote about it before, so I can safely skip this topic from now on.

Such memories are touched with me by the accompanying photos. They were made more than ten years ago. I once discovered that photography and film record more than just the visual aspect. Forty years ago I made a short documentary and during the presentation I suddenly experienced my own feelings.

Mind you, I relived the feelings I had during the filming. I also have the same with the photos you see on this page. This phenomenon is called: being silent with yourself until the object of your attention confirms your presence. A photo or film recording can therefore inform us, or reach us in a completely different way.

So things like that. I don’t think about them every day, but I am aware of their existence. I call them ‘things’ but actually they are ‘experiences’. It’s good that they fade over time. It is about the moment, which is transient, as with everything that has to do with ‘awareness’. Can you forget something like that?


7 thoughts on “#129 Zulke dingen

 1. Leon van Bokhorst October 3, 2022 — 9:04 am

  Kun je ze onthouden?

 2. Henk-Jan Winkeldermaat October 3, 2022 — 10:20 am

  ๐Ÿ˜Š๐Ÿ‘๐Ÿผ

 3. Prachtige blogpost
  Genoten tijdens het lezen en het niksen
  Fijne maandag verder

 4. Jeroen Hendriks October 3, 2022 — 2:27 pm

  Mooie fotoโ€™s!

 5. mooie herinneringen ook ๐Ÿค—

 6. ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ‘Œ๐Ÿป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close