#125 Kleine pauze

Sinds 10 juli 2022 schrijf ik bijna dagelijks. Het ontstaan van dit ritueel hangt samen met het culminatiepunt van de afgelopen zomermaanden. Overdag is het te warm om te wandelen, dus maak ik ‘s ochtends om 5 uur een ommetje en schrijf daarna een cursiefje. Voor je het weet zit je aan de 50 stuks.

Dat laatste feit is geen probleem. Ik heb niks beters te doen, behalve wat wandelen voor de gezondheid en sinds kort vrijwilligerswerk voor ouderen met zingeving- en levensvragen. Wat wel vraagtekens bij me oproept is de situatie dat dit ritueel nogal wat invloed heeft op mijn dagbesteding. Iedere dag schrijven werkt ontregelend.

Natuurlijk kun je alleen van slag af zijn als er een ritme is dat verstoord kan worden. In mijn geval begon dat met het vroege wandelen. In de zomerhitte is een ‘siesta’ of middagslaapje geen probleem. Het leven oppakken in de middag, van de nacht een dag maken, een gewoonte die hoort bij de zomer. Nog even, het is herfst.

Een kleine pauze is een advies aan mezelf. Enige afstand nemen kan geen kwaad. Een ritme is mooi, een ritueel dat met mij aan de haal gaat niet de bedoeling. Zo zijn er ook activiteiten blijven liggen, je kunt niet alles tegelijk doen. Schrijven en ramen zemen kunnen elkaar aanvullen, een verstoord ritme zit dat in de weg.

Afstand nemen van de huidige situatie doet me denken aan een reis naar Madeira. Er wordt van het eiland gezegd dat het mogelijkerwijs de plek is waar Atlantis heeft gelegen. Er zijn zelfs stemmen die zeggen dat dit Atlantis is. Wat ik wel weet is dat hoog in de bergen een onaardse atmosfeer hangt. Wolken en mist helpen daar bij.

Die laatste verschijnselen staan synoniem voor niet-weten. Waarmee ik wil zeggen dat ik niet weet waar de huidige situatie – inclusief een kleine pauze – heengaat. Ik adem heel diep in en adem weer uit. Pas op de plaats. Rust. Kleine simpele dingen doen. Ik weet dat ik kan schrijven in een dagelijks ritme, maar nu even niet meer.


Time-out

Since July 10, 2022 I write almost daily. The origin of this ritual is related to the culmination point of the past summer months. During the day it’s too hot to walk, so I take a walk at 5 in the morning and then write a very short story. Before you know it you are almost at 50 pieces.

That last fact is not a problem. I have nothing better to do, except some walking for health and recently volunteering for the elderly with questions of meaning and life. What does raise questions for me is the situation that this ritual has quite a bit of influence on my daytime activities. Writing every day is disruptive.

Of course you can only be upset if there is a rhythm that can be disturbed. In my case, that started with the early walking. In the summer heat, a ‘siesta’ or afternoon nap is no problem. Picking up life in the afternoon and turning night into day is a habit that comes with summer. Soon it will be autumn.

A little break is advice to myself. There’s no harm in taking some distance. A rhythm is beautiful, a ritual that runs off with me is not the intention. There are also activities that have been left behind, you cannot do everything at once. Writing and window cleaning can complement each other, a disturbed rhythm gets in the way.

Taking a step back from the current situation reminds me of a trip to Madeira. The island is said to be possibly the site of Atlantis. There are even voices that say this is Atlantis. What I do know is that high in the mountains there is an unearthly atmosphere. Clouds and fog help with that.

The latter phenomena are synonymous with not-knowing. Which means I don’t know where the current situation – including a short break – is headed. I take a deep breath and exhale again. Take care. Peace. Do small simple things. I know I can write in a daily rhythm, but not right now anymore.


Advertisement

11 thoughts on “#125 Kleine pauze

 1. Goed luisteren naar je lijf. Ander weer vraagt om een nieuw ritme.

  1. Beste u schrijft wat ik al meermaals dacht en zelfs omzette naar werkelijkheid, alleen blijven het pogingen. In afkicken slaagde ik tot nu toe niet. Ik wens je veel succes toe en ben benieuwd wat het met jou doen zal. Ook benieuwd naar jouw weg richting doel, waarbij ik alvast denk dat het publiceren van deze blog een goed begin is. Deed net hetzelfde maar dus tevergeefs bij mij. Ik kijk uit naar nieuwe inzichtverwerving via u. 😁Gegroet M.

 2. Leon van Bokhorst September 20, 2022 — 9:31 am

  ❤️🙏

 3. Ahhhhhh heel erg bedankt voor de afgelopen periode.Als je een stukje in mijn krant zou schrijven zou ik je ook elke dag lezen.ze doen het meestal om de dag of eenmaal per week en zemen voor de rest ramen.
  ❤️🙏
  Geweldig,petje af .Groot compliment .heel goed geschreven

 4. Rust is je van harte gegund. Geniet van je dagelijkse overpeinzingen met soms uitdagende diepgang.

 5. Henk-Jan Winkeldermaat September 20, 2022 — 9:37 am

  Ik zit ook in die kleine pauze stand, nu precies een jaar met een podcast bezig te zijn geweest. Ik twijfel om door te gaan. Succes met jouw pauze, ik ga je dagelijkse overdenkingen wel missen.

 6. goedemorgen Huub de dagen worden korter en kouder .als je tijd heb wil ik wel keertje langs komen ik heb ook meer tijd nu.fijne dag!

 7. @chrisezerman Zeker iets om rekening mee te houden. Goede tip.

  @miesmadeleine Beste Mies, we kunnen allemaal inzichten verwerven door en met elkaar. In die zin heeft een lezer een schrijver en een schrijver een lezer nodig. Je zult wel merken dat pogingen op den duur toch vruchtbaar blijken. Niets is tevergeefs, alles heeft zin.

  @leonvanbokhorst thnx voor de support

  @dianaschadek Ahhhhh dat wordt flink ramen zemen dus. 😉

  @frankdekoning Trouwe lezer! Fijn om te horen.

  @henkjanwinkeldermaat Dank, komt vast goed.

  @helgakoch Hahaha heel pragmatisch. We bellen.

 8. Ritme, ritueel, retour rust …

 9. @stanlenssen Dank voor het dagelijks meelezen. Een waar genoegen mijnerzijds.

 10. Sabine Verburg liked your post #125 Kleine pauze.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close