‘De Vis’, uit: ‘Tweeënvijftig vergezichten op de Euromast.’ (4)

Op een dag zie ik een vis in het water van de rivier die door de stad stroomt. De rivier waar de stad haar naam aan dankt. Mijn vriendjes en ik spelen vaak onder de spoorbrug.

Onder de pilaren – die in het water staan van de rivier – bevindt zich een richel die breed genoeg is om op te staan. Daardoor kan ik de vis uit het water halen. Het is een mooie vis, tweemaal zo groot als mijn handen. Mijn vriendjes zeggen tegen mij dat hij dood is, maar dat maakt mij niets uit. Ik neem hem mee naar mijn huis, in de zijstraat aan het eind van de kade.

Mijn ouders zijn niet thuis en ik laat het fonteintje in hun slaapkamer vol lopen met water en doe de stop erin. Ik laat de vis in het water glijden. Zo wacht ik op het moment dat de vis weer gaat leven.

Mijn moeder komt thuis, ziet mij geduldig zitten en glimlacht. Net als mijn vriendjes vertelt ze mij dat de vis dood is en dat daar niets aan te doen valt. Ze laat me maar even, straks gaat hij de wc in. Terwijl ik voor het eerst van mijn leven mijmer over het mysterie van de sterfelijkheid beweeg ik mijn hand onwillekeurig licht door het water.

Ik kijk naar de vis en zie zijn schoonheid. Droom ik? Langzaam gebeurt er iets in zijn lijf. Net alsof de kieuwen weer gaan bewegen.

Ik zie die kieuwen groeien. De vis kijkt mij aan met één oog. Dan transformeren de kieuwen tot vleugels en voor ik het door heb komt de vis uit het water. Hij vliegt rustig op en neer boven de wastafel, met een licht snorrend geluid. Als was hij een mini helikopter. Dan is hij plots boven het bed van mijn ouders en vliegt – zonder aarzeling – razendsnel weg door het raam, dat open staat vanwege de warmte.

THE FISH

One day I see a fish in the water of the river that flows through the city. The river that gave the city her name. My friends and I often play under the Railway bridge.

At the bottom of the pillars – which stand in the water of the river – is a ledge wide enough to stand on. This allows me to get the fish out of the water. It is a beautiful fish, twice the size of my hands. My friends tell me he’s dead, but I don’t care. I take him to my house on the side street at the end of the quay.

My parents are not at home and I fill the sink in their bedroom with water after I have put the plug in. I let the fish slide into the water. This is how I wait for the fish to come alive again.

My mother comes home, sees me sitting patiently, and smiles. Like my friends, she tells me that the fish is dead and that there is nothing that can be done about it. She’ll leave me alone for a while, he’ll go into the toilet later. As I meditate on the mystery of Mortality for the first time in my life, I involuntarily move my hand lightly through the water.

I look at the fish and see its beauty. Am I dreaming? Slowly something happens in his body. It’s like the gills are moving again.

I see those gills growing. The fish looks at me with one eye. Then the gills transform into wings – and before I know the fish comes out of the water. It flies quietly up and down from the sink, with a slight whirring sound. Like he was a mini helicopter. Then he is suddenly above my parents’ bed and without hesitation flies away quickly through the window, which is open because of the heat.

3 thoughts on “‘De Vis’, uit: ‘Tweeënvijftig vergezichten op de Euromast.’ (4)

  1. Elena liked your post.

  2. Mooi Huub, die ga ik aan mijn jongens laten horen voor ‘t slapen gaan.

  3. Mooi Huub met die geluiden erbij.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close