Over the edge

DE NEDERLANDSE VERSIE VIND JE ONDER AAN DE PAGINA


With the current technology, you can view graphs of your sleeping patterns on your phone. If I fall asleep then that fall is clearly visible. As if you are tumbling in a basin. From the edge that indicates being awake, you almost immediately see a line that goes obliquely or perpendicularly down from waking to sleeping and to deep sleep. To reach an even deeper area even in that deep sleep, which extends slightly sloping to the point – within that delta area – from which you wake up. That deep area is not the moment that matters to me. I am concerned about the moment that precedes it. On which you – or in which – you feel you become as thin as a pin and at the same time become enormously wide. Sometimes you get stuck in that feeling, that image, that being there. And then you wake up the next morning – or in the middle of the night, your peace sometimes disturbed by a dream. If the images are so intense that you can’t help but wake up. If a baby or child can be happy if your mother understands the situation and comes to reassure you. You might better compare this feeling – oceanic – with the quiet intimacy of a lake or a fen. In addition, it feels familiar as a memory from your early childhood. An awareness of the “me” phenomenon that recognizes itself as a “you” and on the verge of sleep. Being aware of the moment when that awareness flows into an immeasurably soft space. A space that becomes increasingly rarefied and where the body itself changes from a compact substance into a thin strip, on the verge of being present and dissolving. Perhaps connected to the possible first or last sound you’ll ever hear. The sounds of the house and the environment. The sounds of the body, the organs, the breath, your heartbeat. And then: Nothing. That nothing from which you appear or disappear. That. Where every language ceases to exist. That. Where you can’t give words to. So that.

freestocks-org-76658-unsplash

Over de rand

Met de huidige technologie kun je grafieken bekijken van je slaappatronen op je telefoon. Als ik in slaap val dan is dat vallen duidelijk zichtbaar. Alsof je een bassin intuimelt. Van de rand die het wakker zijn aangeeft zie je vrijwel direct een lijn die schuin of loodrecht naar beneden gaat van waken naar slapen en naar diepe slaap. Om dan zelfs in die diepe slaap een nog iets dieper gebied te bereiken, dat zich licht glooiend uitstrekt naar het punt – binnen dat deltagebied – van waaruit je wakker wordt. Dat diepe gebied is niet het moment dat er voor mij toe doet. Het gaat me om het moment dat er aan vooraf gaat. Waarop je – of waarin – je het gevoel hebt zo dun te worden als een speld en op hetzelfde moment enorm wijds te worden. Soms blijf je even hangen in dat gevoel, dat beeld, dat aanwezig zijn. En dan wordt je de volgende ochtend wakker – of midden in de nacht, je rust soms verstoord door een droom. Als de beelden zo heftig zijn dat je niet anders kunt dan wakker worden. Als baby of kind blij mag zijn als je moeder de situatie begrijpt en je gerust komt stellen. Dit gevoel – oceanisch – kun je wellicht beter vergelijken met de stille intimiteit van een meer of een ven. Daarbij voelt het vertrouwd als een herinnering uit je vroege jeugd. Een bewustzijn van het verschijnsel ‘ik’ dat zichzelf herkent als een ‘jij’ en op de rand van de slaap. Zich bewust is van het moment waarop dat gewaarzijn vervloeid in een onmetelijke, zachte ruimte. Een ruimte die steeds ijler wordt en waarbij het lichaam zelf van een compacte substantie veranderd in een dunne strook, op de rand van aanwezig zijn en oplossen. Misschien wel verbonden met het mogelijke eerste of laatste geluid dat je ooit zult horen. De geluiden van het huis en de omgeving. De geluiden van het lichaam, de organen, de adem, je hartenklop. En dan: Niets. Dat niets waaruit je verschijnt of in verdwijnt. Dat. Waar iedere taal ophoudt te bestaan. Dat. Waar je geen woorden aan kunt geven. Dat dus.


1 thought on “Over the edge

  1. Diana Schadek vindt dit leuk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close