1. Lost and found. Instructions for living a life on Earth.

Ben looked up from the big screen where we had just watched the trailer of my life and put his hand on my shoulder. ‘You can say that this time will not be an easy journey. Even if it seems lonely, you will not be alone’.

‘If you do not maintain contact with your sources, you will be dependent on yourself. Because of the circumstances in which you find yourself, you have a limited vision of what happens. Find the silence. It makes you more sensitive. This creates a connection’.

‘The whole creation of this planet is about energy. And the exchange thereof. But beware of what the world asks of you. The world extracts energy from you for its own survival. Keeping energy for yourself is done by using time for yourself’.

‘Taking time for yourself is not appreciated by the world. Doing what the world expects and desires from you is rewarded with money and possessions. Investing too much in the world with attention and action makes you unfree. You pay with space for yourself’.

‘You need that space for yourself in order to listen to the voice of your heart. Do the things that give that heart strength and courage to do the things that matter. But that meaning lies in a different plane than worldly meaning’.

‘What you let originate from felt and experienced meaning gets its right vibration by allowing creation to take place with love. Love for the things you do and the way in which. Silence, attention, peace and time. The form is going to live through the intention’.

‘If you are guided by the world, you are a function. If your meaning is your guiding principle, you can become human. A person is of meaning. A function is a limitation. The restriction belongs to the world. Meaning not. In your choices you show who you are’.

‘From the moment you enter this planet you will forget all the advice. Sometimes you will gain experiences that bring your memory to life. They are your support in finding your own way. Cherish that. This is the most important thing’.


A Life To Live. The tale of a man who came to earth.


nasa-89125-unsplash

1. Verloren en teruggevonden. Instructies voor een leven op aarde.

Ben keek op van het grote scherm waar we zojuist de trailer van mijn leven hadden bekeken en legde zijn hand op mijn schouder. ‘Je kunt wel zeggen dat deze keer geen gemakkelijke reis zal worden. Ook al lijkt dat eenzaam, je zult niet alleen zijn’.

‘Als je geen contact weet te onderhouden met je bronnen zul je op jezelf aangewezen zijn. Vanwege de omstandigheden waarin je je bevindt heb je daardoor een beperkte visie op wat gebeurt. Zoek de stilte. Het maakt je gevoeliger. Zo ontstaat verbinding’.

‘De hele schepping van deze planeet draait om energie. En de uitwisseling daarvan. Maar pas op met wat de wereld van je vraagt. De wereld onttrekt energie aan jou voor zijn eigen voortbestaan. Energie voor jezelf houden doe je door tijd voor jezelf’.

‘Tijd nemen voor jezelf wordt niet gewaardeerd door de wereld. Doen wat de wereld van je verwacht en wenst wordt beloond met geld en bezittingen. Teveel investeren in de wereld met aandacht en actie maakt je onvrij. Je betaald met ruimte voor jezelf’.

‘Die ruimte voor jezelf heb je nodig om te kunnen luisteren naar de stem van je hart. De dingen doen die dat hart kracht en moed geven om de dingen te doen die van betekenis zijn. Maar die betekenis ligt op een ander vlak dan wereldse betekenis’.

‘Wat je vanuit gevoelde en ervaren betekenis laat ontstaan krijgt zijn juiste trilling door de creatie met liefde te laten plaatsvinden. Liefde voor de dingen die je doet en de wijze waarop. Stilte, aandacht, rust en tijd. De vorm gaat leven door de intentie’.

‘Als je je laat leiden door de wereld ben je een functie. Als je betekenis je leidraad laat zijn kun je mens worden. Een mens is van betekenis. Een functie is een beperking. De beperking behoort tot de wereld. Betekenis niet. In je keuzes toon je wie je bent’.

‘Vanaf het moment dat je deze planeet betreedt zul je alle raadgevingen vergeten. Soms zul je ervaringen opdoen die je herinnering tot leven brengen. Ze zijn je tot steun in het vinden van jouw eigen weg. Koester dat. Dit is het allerbelangrijkste’.


Een leven om te leven. Het verhaal van een man die naar de aarde kwam.


Advertisements

5 thoughts on “1. Lost and found. Instructions for living a life on Earth.

  1. Margaretha Odilia Diels vindt dit leuk.

  2. Ik heb je blog nu drie keer gelezen en bij elke zin denk ik: onthouden en opvolgen. Ik lees ‘m dadelijk nog een laatste keer en richt me op wat ik erbij voel en laat dat z’n werk doen. Wat een prachtige boodschap heb je hier voor ons Huub.

  3. Mooi Peter, maar het blijft de boodschap van Ben. Eén van de personages uit het verhaal. Houd deze plek maar in de gaten, want nu de woordentrein aan het rollen is valt hij niet meer te stoppen.

  4. Een terug geprojecteerd heden?

  5. Wie het weet mag het zeggen…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close